برچسب: مراکز حمایت از دختران فراری
آمارهای بهزیستی از زنان ‌ویژه، خانه‌های‌امن، دختران‌ فراری و مراکز حمایتی از آنها
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آمارهای بهزیستی از زنان ‌ویژه، خانه‌های‌امن، دختران‌ فراری و مراکز حمایتی از آنها

معاون اجتماعی بهزیستی می‌گوید: مطالعاتی که در ایران درباره فرار دختران انجام شده نشان می‌دهد 90 درصد علت فرار دختران در خانه است و تنها 10 درصد به عوامل بیرونی مربوط می‌شود…