برچسب: مذهب اهل سنت
بررسی تطبیقی آثار فساد عقد در بین مذاهب اسلامی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی آثار فساد عقد در بین مذاهب اسلامی

کلیه معاملات فاسد جدای از علم و جهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که در مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ای است که به ظاهر صورت عقد را دارد …