برچسب: مدیریت جهادی
لزوم تدوین نظام جامع اطلاعات اقتصادی
۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لزوم تدوین نظام جامع اطلاعات اقتصادی

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تبیین کرد لزوم تدوین نظام جامع اطلاعات اقتصادی     وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه شفافیت یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: باید نظام جامع اطلاعات اقتصادی تدوین شود. محمد سلیمانی در نشست وصله ناجور که در مورد شفافیت عرصه اقتصاد تشکیل‌شده است، اظهار…..