برچسب: محکومیت کیفری
افزایش تعداد محکومیتهای کیفری، نگرانیهایی را درباره روند آمار فساد اداری به وجود می‌آورند
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش تعداد محکومیتهای کیفری، نگرانیهایی را درباره روند آمار فساد اداری به وجود می‌آورند

پیام قاضی سراج به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور افزایش تعداد محکومیتهای کیفری، نگرانیهایی را درباره روند آمار فساد اداری به وجود می‌آورند   پیام قاضی سراج به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور پیامی صادر کرد……

خانواده
۲۵ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

خانواده

در صورت قتل زوجه توسط زوج و اختلاف اطرافیان جهت حضانت فرزندان،دادگاه با توجه به بررسی و تحقیقات اتخاذ تصمیم خواهد کرد. شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۱۲۱ شماره پرونده ۲۰۲۰ ـ ۳/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل می­رساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری  می­شود برادر و مادر الف دادخواستی به…..