برچسب: محمد علی اخوان
کمیته علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی برگزار شد
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کمیته علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی برگزار شد

محمد علی اخوان نائب رئیس کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در این جلسه گزارش آماری از پذیرش بهمن ماه سال 95 این دانشگاه ارائه شد…