برچسب: محاکمه مامور انتظامی
مامور انتظامی مشهد به خاطر قتل دستگیر شد
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مامور انتظامی مشهد به خاطر قتل دستگیر شد

در بازسازی صحنه قتل مطرح شد مامور انتظامی مشهد به خاطر قتل دستگیر شد یکی از ماموران انتظامی در مشهد که با شلیک گلوله جوانی را به قتل رسانده بود درحالی صبح پنجشنبه گذشته صحنه های شلیک را بازسازی کرد که اتهام قتل عمد ازسوی قاضی کاظم میرزایی به وی تفهیم شد. مامور انتظامی مذکور…..