برچسب: مجازات قسم دروغ
آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا می‌دانید مجازات قسم دروغ چیست؟

قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرایمی هستند که قانون‌گذار در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آنها مجازات تعیین کرده است…