برچسب: ماورای جو
تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو
۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو

تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو نویسندگان: 1ـ امین زاده-الهام (دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران)  2ـ علاقه بند حسینی-یونس (دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران) چکیده هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا…..

حقوق مالکیت فکری و فعالیتهای فضایی
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق مالکیت فکری و فعالیتهای فضایی

حقوق مالکیت فکری و فعالیتهای فضایی     پدیدآور : سارا کاوه ناشر: تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ؛ 1395 مشخصات ظاهری : 150صفحه معرفی مختصر این کتاب دربردارنده چهارفصل با عناوین : فصل اول : نظام حقوقی حاکم بر مالکیت فکری در ماورای جو ؛ فصل دوم: مظاهر حقوق مالکیت…..