برچسب: مال غیر
مسوولیت غیرقراردادی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسوولیت غیرقراردادیگاهی پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قرارداد یا داشتن توافقی با سایرین، دارای مسوولیتها و ملزم به انجام تکالیفی می‌شوند. این در حالی است که به طور معمول، باید حداقل توافق یا قراری بین افراد وجود داشته باشند تا به دنبال آن، به اجرای موارد و مفاد آن پایبند باشند.
به مسوولیتها و تکالیفی که بر عهده اشخاص قرار داده می‌شود، الزامات یا مسوولیتهای غیرقراردادی گفته می‌شود که سبب این الزامات ممکن است شبه عقد، جرم یا شبه جرم باشد….