برچسب: مارکسیستی
حقوق کار، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق کار، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

حقوق کار، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای بین 1300 تا 1325 خورشیدی و درواقع با کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان جنبشهایی که پس از مشروطیت در میان کارگران پدید آمده بود با پاگیری دوباره نظام استبدادی دچار رکود و خاموشی شد. نخستین اقدام برای ایجاد قانون کار در ایران به سال…..