برچسب: مأموران انتظامي
مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند
۱۴ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند

مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند نظر مشورتی شماره 7/34/253727 مورخ 14/11/1394 اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند. در نظرمشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی اداره کل…..