برچسب: لیران و آمریکا
حقوق مدنی و آزادیهای عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکا
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق مدنی و آزادیهای عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکا

حقوق مدنی و آزادیهای عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکا نام و نام خانوادگی: حسین کاظمیان پور دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: دکتر مهدی بالوی سال دفاع: 1394 چکیده: عنوان پایان‌نامه حاضر بررسی حقوق مدنی و آزادیهای عمومی کارمندان دولت در ایران و آمریکاست که به…..