برچسب: قطع ید سارق
مجازات سرقت وسایل نقلیه در قانون
۲۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات سرقت وسایل نقلیه در قانون

تحقق مالکیت قانونی مستلزم توجه خاص به مقابله با جرایم علیه ساختار اقتصادی کشور است. هم‌چنین قانون اساسی به مبارزه دولت با جرایم اقتصادی و فساد اداری توجه ویژه‌ای داشته است…