برچسب: قسط اسلامی
تبعیض اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تبعیض اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

تبعیض اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری     فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی، برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات‌یافته، در سایه‌ی قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام…..