برچسب: قربانی
محبوبه گفت زنت می ‌شوم تا ذره‌ذره آبت کنم
۷ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محبوبه گفت زنت می ‌شوم تا ذره‌ذره آبت کنم

دریکی از اغذیه‌فروشیهای محل نشسته‌ایم و چندمتری با پلاسکو فاصله‌ داریم. ساختمان وسط گفت‌و‌گو آوار می‌شود و فریاد رهگذران ما را هم می‌کشاند به خیابان. روزی که حرف از آتش است و فروریختن، مرگ و سوختن. حرفهایش را می‌شنوم. دستانش را محکم روی‌هم فشار می‌دهد، آه بلندی می‌کشد و موبایلش را از توی جیبش بیرون می‌‌آورد؛ در قاب تلفن همراه تصویر یک زن. با صورت سوخته و دختر و پسری نوجوان را نشانم می‌دهد، فرزندانش: «بدبخت صورتش داغون شد، فقط یک‌چشمش می‌بینه»…

فضای مجازی عشق مجازی و دردسرهای واقعی

۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فضای مجازی عشق مجازی و دردسرهای واقعی


وحید 22 ساله که تا همین چند هفته پیش با پدرش یک اغذیه‌فروشی را در تهران اداره می‌کردند و اصلا به ذهنش هم نمی‌رسید یک دوستی تلگرامی و وسوسه پولی یک زن جوان، زندگی‌اش را به یکباره ویران کند و او را در دامی گرفتار کند که بازگشتی ندارد؛ عاقبتی که فکر نمی‌کرد نصیبش شود و مهر متهم به اسیدپاشی را بر پیشانی‌اش حک کند و به جای ماندن در کنار خانواده، سر از بازداشتگاه و زندان درآورد….