برچسب: قرارهای بازداشت
منع ضابطان از ورود به جرایم مرتبط با حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان

۳۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

منع ضابطان از ورود به جرایم مرتبط با حوزه فرهنگ بدون هماهنگی با دادستان


دنیای حقوق: جلسه‌ای در روز یکشنبه 27 تیر ماه با حضور جمعی از مسوولین قضایی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی دادسرای تهران و دادستانهای شهرستانها و روسای دادگاههای عمومی بخش استان تهران حضور داشتند…