برچسب: قانون
کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون
۲۵ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کنترل پیامک و ایمیل در نگاه قانون

چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها خبر داد که واکنش های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واکنش ها، اما کمتر بدین مهم پرداخته شد که قانون در این باره چه می گوید؟!

حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن

در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده‏است. (1) به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند…

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تکمیل می گردد…

برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی

دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی ارکان تشکیل‌دهنده توقیف و حبس غیر قانونی را بررسی کردیم…

ملاک خط قرمزهای دانشگاه قانون است
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ملاک خط قرمزهای دانشگاه قانون است

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان این‌که نباید در حوزه فرهنگ تدارکاتچی باشیم، گفت: افرادی هستند که می‌خواهند از دانشگاه برای منافع حزبی خودشان استفاده کنند و این کسر شأن دانشگاه و علم است که بخواهد پیاده‌نظام احزاب شود…

امکان رجوع ثالث به مدیون، در فرض پرداخت بدون اذن
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امکان رجوع ثالث به مدیون، در فرض پرداخت بدون اذن

هرچند غالباً ایفای دین از ناحیه مدیون صورت می‌گیرد، لیکن ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است و شخص ثالث می‌تواند بنا بر انگیزه‌های مختلفی به‌جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مال معرفی نماید..

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی (بازتعریف مفهوم حق در حقوق اسلامی)
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی (بازتعریف مفهوم حق در حقوق اسلامی)

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می‌پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هستها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جداشده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به‌عنوان «حق» می‌شود …

امکان جلوگیری از خسارتهای جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

امکان جلوگیری از خسارتهای جبران‌ناپذیر با دستور موقت دیوان عدالت اداری

هرکس‏ می‌‏تواند ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند. این بخشی از مفهوم اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است…