برچسب: قانون گذار
الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران
۲۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

الزامات بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران

تحولات به وجود آمده در نقش و مأموریتهای دولت در اداره امور جامعه، نظامهای بودجه‌ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحول ساخته است …

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 36)
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 36)

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، آن است تبصره 2 راجع به فاعل به عنف در جرایم منافی عفت است و الا اگر مجنی‌علیه مثلاً مزنی‌بها ادعا کند به عنف وادار به زنا شده است مشمول تبصره نیست و برای سقوط حد نیازی به اثبات این ادعا ندارد، بلکه مشمول متن ماده است …

ایثارگران بدانند؛ اعاده به خدمت ایثارگران (قسمت اول)
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ایثارگران بدانند؛ اعاده به خدمت ایثارگران (قسمت اول)

در ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بیان می‌دارد: دستگاههای مشمول این قانون مکلف‌اند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک‌بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند…

دعوای تقابل و علل و شرایط مطرح کردن آن
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دعوای تقابل و علل و شرایط مطرح کردن آن

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعا، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع‌شده باشد…

آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟ (قسمت4 و پایانی)
۳۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟ (قسمت4 و پایانی)

همه شهروندان ایرانی علاوه بر این‌که حق اشتغال دارند، حق کار شایسته را نیز دارا هستند و منظور از اشتغال شایسته کاری است که مبتنی بر علایق، انگیزه‌ها، استعدادها، قابلیتها و از همه مهم‌تر هم سو با تخصصها و مهارتهای فرد است…

مناقصه و مزایده چیست؟
۱۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مناقصه و مزایده چیست؟

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران، به‌طورکلی شیوه‌های انعقاد پیمانهای اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد…

ابلاغ رأی داور
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابلاغ رأی داور

در پایان جریان داوری و قبل از اتمام مدت داوری ضروری است رأی صادره توسط داور به طرفین داوری ابلاغ‌شده تا از مفاد رأی آگاه گردند…

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ قابل‌ابطال در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ
۶ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ قابل‌ابطال در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ قابل‌ابطال در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ   برشی از یک مقاله ﺣﺒﻴﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﺣﻤﺪی- ﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اداره ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. بااین‌حال، ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﺪﻳﺮان دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ و لذا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هرگونه معامله‌ای را ﺑـﺎ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ…..

حکایت فروش  یک آپارتمان به چند نفر
۱۱ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حکایت فروش یک آپارتمان به چند نفر

در مصاحبه با دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی تهران حکایت فروش  یک آپارتمان به چند نفر *آقای د‌‌‌شتی ارد‌‌‌کانی تخلفات بسیار زیاد‌‌‌ی به‌واسطه پیش‌فروش ساختمان صورت می‌گیرد‌‌‌ ازجمله اینکه یک آپارتمان به تعد‌‌‌اد‌‌‌ زیاد‌‌‌ی از خرید‌‌‌اران فروخته می‌شود‌‌‌؛ دراین زمینه کانون سرد‌‌‌فتران چه اقد‌‌‌اماتی انجام داده است؟ ـ با توجه به مشکلات عد‌‌‌ید‌‌‌ه‌ای…..

عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس  از متهم
۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس از متهم

عدم وجاهت أخذ حق‌الزحمه کارشناس  از متهم از نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ماده 560 است که مقرر می‌دارد: «شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب‌وذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضائی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه…..