برچسب: قانون مدنی ایران
بررسی طبقات ارث در قانون مدنی ایران و فرانسه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی طبقات ارث در قانون مدنی ایران و فرانسه

حقوق ارث به عنوان شاخه‌ای از حقوق خصوصی دارای سابقه بسیاری نسبت به سایر شاخه‌ها و گرایشهای حقوق خصوصی است و از آنجائیکه تقسیم ارث نیز بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست …

جواز تصرف مالک در بدل حیلوله
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جواز تصرف مالک در بدل حیلوله

بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می‌شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است …

اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران

اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران   مقدمه : در ضمن مواد قانون مدنی در بحث معاملات فضولی قانونگذار با توجه به مبانی حقوق اسلام، تأسیس « عدم نفوذ » به معنای خاص آن را مطرح کرده است . چهره دیگر نظریه عدم نفوذ، واگذاری حق اجازه یا رد معامله غیر نافذ به…..

مقایسه قانون مدنی ایران در باب ودیعه با حقوق فرانسه
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مقایسه قانون مدنی ایران در باب ودیعه با حقوق فرانسه

مقایسه قانون مدنی ایران در باب ودیعه با حقوق فرانسه   ماده ۶۰۷- ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آنرا مجانا نگاهدارد، ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.   ویژگی های اصلی ودیعه   تعهد به نگهداری……

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است…

وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی

«کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل دادگستری باشم» وکالت در ایران پیشینه ای به بلندای امر قضاوت دارد. در عهد هخامنشیان، گروهی از افراد بصیر و خبره، معروف به سخنگویان قانون وجود داشتند که کار وکلای امروزی را انجام می دادند، در عهد اسلامی با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده است و یکی از القاب باریتعالی وکیل است و به استناد آیۀ شریفۀ «نعم المولی و نعم الوکیل» بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت…

ضرورتهای حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان
۱۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ضرورتهای حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان

در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب‌رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست…