برچسب: قانون مجازات مصر
بررسی تطبیقی تکرار جرم در حقوق ایران و مصر
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی تکرار جرم در حقوق ایران و مصر

بررسی تطبیقی تکرار جرم در حقوق ایران و مصر نویسندگان: مهران ابراهیمی منش، نصرالله قراخانی، محمد رشوندی؛ چکیده قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 در باب تکرار جرم ابهامات و نواقص بسیاری را از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 رفع نموده است و به اجرای صحیح‌تر و ضابطه‌مندتر احکام تکرار جرم کمک شایانی خواهد نمود…..