برچسب: قاتل عنکبوتی
«اصغر قاتل» که بود؟ 

۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

«اصغر قاتل» که بود؟ 
علی‌اصغر فرزند علی‌میرزا بروجردی، ۴۱ ساله بود که به دام مأموران پلیس افتاد، درحالی‌که ۳۳ نفر را از دم تیغ گذرانده بود و معلوم نبود اگر گرفتار نمی‌شد، عطش سیری‌ناپذیرش به جنایت جان چند انسان دیگر را می‌گرفت.
پس از کشتن بیش از 30 انسان، وقتی او را برای اعدام می‌بردند، معترض بود….