برچسب: فعالیت های فضایی
حقوق مالکیت فکری و فعالیتهای فضایی
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق مالکیت فکری و فعالیتهای فضایی

حقوق مالکیت فکری و فعالیتهای فضایی     پدیدآور : سارا کاوه ناشر: تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ؛ 1395 مشخصات ظاهری : 150صفحه معرفی مختصر این کتاب دربردارنده چهارفصل با عناوین : فصل اول : نظام حقوقی حاکم بر مالکیت فکری در ماورای جو ؛ فصل دوم: مظاهر حقوق مالکیت…..