برچسب: فشارهای روحی
خودکشی پسر دانشجو از پل طبیعت
در تاریخ 30 تیر

۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

خودکشی پسر دانشجو از پل طبیعت
در تاریخ 30 تیر


دنیای حقوق: خودکشی یک جوان دانشجو با سقوط از پل طبیعت همه بازدیدکنندگان از این تفرجگاه را شوکه کرد.
این دانشجوی جوان که پسری ۲۲ ساله بود ساعت ۵ عصر امروز در برابر دیدگان وحشت‌زده زن، مرد، پیر و جوان از پل طبیعت پایین پرید و در فضای سبز قسمت شمال به جنوب روی چمنها افتاد و در دم جان باخت.
همزمان با جیغها و فریادهای شاهدان این حادثه وحشتناک گروهی در تماس با پلیس ۱۱۰ مأموران را در جریان حادثه سقوط گذاشتند …