برچسب: فروپاشی خانواده
رفتار ضداجتماعی و انواع آن
۲۲ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رفتار ضداجتماعی و انواع آن

عبارت «رفتار ضداجتماعی» یک افزوده بسیار نوین به اصطلاحات مفاهیم جرم‌شناسی است. این عبارت به رفتاری اشاره می‌کند که احتمالاً (شامل طیف گسترده‌ای از رفتارهاست) باعث ایجاد اذیت، هشدار یا پریشانی به افرادی می‌شود که به یک خانوار یکسان به‌عنوان بزه‌کار تعلق ندارند. نمونه چنین رفتارهایی شامل: دیوارنویسی، ناسزاگویی یا تهدید زبانی، خراب‌کاری، زباله ریختن، گدایی، ضرب‌وجرح، رفتار مستانه در ملأ عام و تخلیه زباله، رها کردن ماشین و…است…

عوامل مؤثر در بروز قتل
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عوامل مؤثر در بروز قتل

عوامل مؤثر در بروز قتل در خصوص این‌که چرا یک فرد، ‌انسانی را می‌کشد نظرات گوناگونی از سوی دانشمندان ابرازشده است. به‌طور مثال، ‌برخی از اخلاقیون و زیست شناسان وجود یک کروموزوم (Y) اضافی را در فرد موجب بروز خشونت زیاد می‌دانند. هم‌چنین ازنظر عده‌ای از روان شناسان، ‌تعارض بین «نهاد» و «فرامن» و از…..