برچسب: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
حقوق دانان اهل قلم
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق دانان اهل قلم

حقوق دانان اهل قلم   ابراهیم پورداوود نویسنده، مترجم، پژوهشگر، شاعر، ایران شناس و از معاریف استادان دانشگاه در ایران به حساب می آمد، نخستین مترجم اوستا بود و زبان اوستایی را نیز در دانشگاه تدریس می کرد. پورداوود در سال 1263 در شهر رشت به دنیا آمد و در سال 1347 در تهران در…..