برچسب: فرسایش
گسترش فردگرایی در جامعه به زوال نهاد خانواده می‌انجامد
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

گسترش فردگرایی در جامعه به زوال نهاد خانواده می‌انجامد

مشهد-معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: گسترش فردگرایی به فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده می‌انجامد. شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در مشهد اظهار کرد: این اجلاس فرصتی مغتنم برای گفت وگو درباره نهادی است که در دین مبین اسلام به عنوان…..

آثار بسیار، با قانونی ساده و آسان 
هر نفر سالی یک 
درخت بکارد
۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آثار بسیار، با قانونی ساده و آسان 
هر نفر سالی یک 
درخت بکارد

قانون چین هر شهروند را از کودکی ملزم به کاشت درخت کرده است؛ به گونه‌ای که هر شهروند سالانه حداقل باید یک درخت بکارد.

امروزه به موازات گسترش خطرات وآسیبهای زیست محیطی موجود در جهان صنعتی، ایجاد وحفاظت از جنگلها و فضای سبز، به دغدغه بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است…