برچسب: فخرالدین احمدی دانش آشتیانی
ماده واحده آیین‌نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانی دوره اول متوسطه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ماده واحده آیین‌نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانی دوره اول متوسطه

۱ـ آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی مصوب جلسه ۷۵۰ تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ و آیین‌نامه‌آموزشی دوره‌ راهنمایی تحصیلی‌آموزش از راه‌دور (‌شیوه نیم‌سالی واحدی) مصوب جلسه۷۸۰ شورای‌عالی تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۷، به ترتیب، به دوره اول متوسطه روزانه و آموزش از راه دور، برای مدت یک سال تحصیلی(۹۶ـ ۹۵) تعمیم داده شود…