برچسب: علی اکبر کسائیان
زمان رسیدگی به تخلفات یالثارات در دادگاه مطبوعات
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

زمان رسیدگی به تخلفات یالثارات در دادگاه مطبوعات

زمان رسیدگی به تخلفات یالثارات در دادگاه مطبوعات یکشنبه (18 مهر) این دادگاه برای بررسی پرونده تخلفات 2 رسانه تشکیل جلسه می‌دهد. دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: دادگاه مطبوعات یکشنبه هفته آینده مورخ 18 مهر به تخلفات هفته‌نامه‌های «یالثارات» و «صدا» رسیدگی می‌کند. علی‌اکبر کسائیان درباره جلسات آینده دادگاه مطبوعات و رسیدگی به تخلفات…..