برچسب: عقود
تعذر اجرای قرارداد و تأثیر آن بر عقود لازم
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تعذر اجرای قرارداد و تأثیر آن بر عقود لازم

در فقه قاعده‌ای تحت عنوان«بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در این میان تفاوتی نمی‌نماید …

نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود

نقد و تحلیل شرط مخالف کتاب و سنت و آثار آن بر عقود   نویسندگان: عباس تقوایی، محمدحسن حائری، معصومه خداشناس چکیده: بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه‌ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط…..

آیا پدر و مادر، قبل از فوت می‌توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا پدر و مادر، قبل از فوت می‌توانند اقدام به تقسیم ارثیه کنند؟


ارثیه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که شخصی فوت کند و ماتَرَکی (ارثیه) از وی باقی بماند؛ بنابراین اگر والدین قبل از فوت اقدام به تعیین سهم برای اولاد نمایند این موضوع در قالب عنوان ارث نمی‌گنجد…