برچسب: عقد نکاح
آزارهای جنسی زنان و انواع آن
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آزارهای جنسی زنان و انواع آن

در حال حاضر اعمال خشونت برعلیه زنان و آزار آنان به گونه های مختلف در جریان است که نوع شدید و پیچیده آن آزار جنسی زنان است که متاسفانه به شدت در حال افزایش است . دراین نوشتار سعی بر آن شده است که انواع خشنونتهای جنسی وارده بر زنان را بررسی و چگونگی برخورد…..

مهریه الزامی است که باید در تملک زن قرار گیرد
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مهریه الزامی است که باید در تملک زن قرار گیرد

مدیر کل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه مهریه یکی از شروط اساسی عقد نکاح است، عنوان کرد: مهریه یک الزام است که باید در تملک زن قرار گیرد. البته مهریه در قبال تمکین است یعنی اگر تمکین نباشد، مهریه نیز پرداخت نمی‌شود. دکتر ناصر صبحی در یک میزگرد رادیویی، مهریه را…..

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)

زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می‌یابد و حقوقی بر آن مترتب می‌شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییر دیدگاهها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی‌توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست…

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت  دوم و پایانی)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تغییر جنسیّت از منظر فقهی و حقوق (قسمت  دوم و پایانی)

امروزه بررسی مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیّت است. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری در فراروی ما گشوده شده است و در نتیجه آن، ده ها موضوع جدید ایجاد شده، که نیاز است در فقه و حقوق، برای آن ها جواب هایی بیان گردد…

میزان مهریه قابل وصول
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

میزان مهریه قابل وصول

 مهریه یا به شکل کهن‌تر آن، کابین به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می‌پردازد یا مکلف به پرداختِ آن می‌شود. در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است، بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد…

آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه موجب جهل است؟
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیا وصف عندالاستطاعه بودن مهریه موجب جهل است؟

مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد. تعیین مهریه‌های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده‌ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین پیشنهاد گردید …

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره‌وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می‌کند…

مهر و نقش آن در عقد نکاح
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مهر و نقش آن در عقد نکاح

عقد نکاح عقدی است‏که با ویژگیهای‏خود از سایر عقود و معاملات ممتاز ومتمایز است، به لحاظ جنبه‏های معنوی‏و فلسفه وجودی این عقد، نمی‏توان آن رابا شائبه‏های مادی آمیخته دانست;به این‏ترتیب این عقد را باید با لحاظخصوصیت ویژه‏آن موردبررسی قرارداد…

مهریه ریالی چگونه قابل وصول است
۱۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مهریه ریالی چگونه قابل وصول است

انتخاب همسر مهم‌ترین بخش شروع یک زندگی پایدار و موفق است که قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود…