برچسب: عروس و داماد
شرط رضایت پدر در ازدواج دختر
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرط رضایت پدر در ازدواج دختر

شرط رضایت پدر در ازدواج دختر   برای ثبت رسمی ازدواج به مدارکی نیاز است که باید متقاضیان ازدواج آن را فراهم کنند و به منشی دفترخانه بدهند تا دو کار برایشان انجام شود: صدور «معرفی‌نامه آزمایشگاه» برای انجام آزمایشهای قبل از ازدواج دریافت جواب آزمایش، تکمیل شدن مدارک و ثبت رسمی ازدواج به یاد…..