برچسب: عدم احراز سمت
نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی
۱۵ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی قسمت (7) نکته1: در صورت فوت یکی از طرفین دعوی در دعاوی قائم به شخص، قرار سقوط دعوی صادر می‌شود. نکته2: برخی از ایرادات، مانع دایمی جهت رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند مثل ایراد عدم توجه دعوا و ایراد امر مختومه. نکته3: برخی از ایرادات، مانع موقّت جهت رسیدگی…..