برچسب: ظرفیت جنایی
بررسی سیمای جنایی جرم سرقت
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی سیمای جنایی جرم سرقت

مطابق داده‌های آماری در سطح کشور و همچنین شهر کرمانشاه، سرقت به‌عنوان مهم‌ترین جرم از نظر میزان وقوع در بین جرایم علیه اموال و مالکیت است؛ بنابراین ضرورت دارد به‌منظور کنترل جرم مذکور، سیمای جنایی این جرم، از حیث ویژگیهای اموال مسروقه، مرتکبان و بزه دیدگان مورد بررسی قرار گیرد…