برچسب: ضرورت تغییر بینش در فرایند برنامه ریزی آموزشی کشور
ضرورت تغییر بینش در فرایند برنامه ریزی آموزشی کشور
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ضرورت تغییر بینش در فرایند برنامه ریزی آموزشی کشور

وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تغییر تغییر بینش و نگرش در فرایند برنامه ریزی آموزشی کشور تاکید کرد و گفت: توسعه کشورها بر مبنای سرمایه گذاری در آموزش سنجیده می شود. بنابراین باید برخی شیوه‌ها،‌ برنامه ریزی‌ها و اهداف آموزش در کشور تغییر یابد…