برچسب: صلح مال
صلح مال در مقابل تعهد به پرداخت مستمری در حقوق ایران و رانت ویژر (Rente viagere) در حقوق فرانسه
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صلح مال در مقابل تعهد به پرداخت مستمری در حقوق ایران و رانت ویژر (Rente viagere) در حقوق فرانسه

صلح مال در مقابل تعهد به پرداخت مستمری در حقوق ایران و رانت ویژر (Rente viagere) در حقوق فرانسه     پدیدآور : مسعود جمشیدی نائینی ناشر: کرج: الماس البرز؛ 1395 مشخصات ظاهری : 104صفحه معرفی مختصر این کتاب دربردارنده چهارفصل با عناوین : فصل اول : ماهیت صلح مال در برابر تعهد به پرداخت…..