برچسب: صدور حکم مأموريت
به موجب بند ۱ ماده ۱ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت حق مأموریت محتاج صدور حکم مأموریت از سوی مقامات ذی‌صلاح است و، پرداخت فوق‌العاده روزانه به صدور حکم مأموریت منوط شده است.
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

به موجب بند ۱ ماده ۱ آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری پرداخت حق مأموریت محتاج صدور حکم مأموریت از سوی مقامات ذی‌صلاح است و، پرداخت فوق‌العاده روزانه به صدور حکم مأموریت منوط شده است.

رأی شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حکم مأموریت است تاریخ دادنامه: ۹/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۹۷ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اکبر میرزاده موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری…..