برچسب: شیخ زکزاکی
وضع جسمانی شیخ زکزاکی بسیار بد است
۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وضع جسمانی شیخ زکزاکی بسیار بد است

نزدیکان علامه شیخ ابراهیم زکزاکی درباره وضع جسمانی این روحانی برجسته مسلمان نیجریه ای که بیش از هفت ماه است در بازداشت نیروهای دولتی است ابراز نگرانی شدید کردند.
فرزندان علامه شیخ ابراهیم زکزاکی می گویند حال پدر آنها در بازداشت هر روز بدتر می شود…