برچسب: شکایت از کارفرما
شکایت از کارفرما
۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شکایت از کارفرما

شکایت از کارفرما   اقداماتی که باید برای شکایت از کارفرما انجام داد شعبه بیمه‌گذار تامین‌اجتماعی خود را پیدا کنید. (مرکز بیمه تامین‌اجتماعی شما ارتباط مستقیمی‌ با اداره کار و امور اجتماعی دارد) سپس از همین طریق شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد. به اداره کار مربوطه بروید و از واحد…..