برچسب: شکایت از مناظره ها
شکایت های مربوط به مناظره در حال بررسی است/اگر به نتیجه اى برسیم براى احقاق حق در مناظره بعدى عمل مى شود
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شکایت های مربوط به مناظره در حال بررسی است/اگر به نتیجه اى برسیم براى احقاق حق در مناظره بعدى عمل مى شود

رحمانی فضلی: شکایت های مربوط به مناظره در حال بررسی است/اگر به نتیجه اى برسیم براى احقاق حق در مناظره بعدى عمل مى شود/با حمایت جدى قوه قضاییه مشکل پیچیده پدیده شاندیز رفع شد وزیر کشور گفت: مناظره ها به لحاظ شکلى بسیار خوب برگزار شده است، شکایاتى که پیرامون موارد شامل توهین و افتراء…..