برچسب: شورای پول و اعتبار
بانکداران نگران از دست دادن سپرده‌ها
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بانکداران نگران از دست دادن سپرده‌ها

بانکداران نگران از دست دادن سپرده‌ها هنوز جوهر بخشنامه تیرماه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی خشک نشده، زمزمه کاهش زودهنگام و دوباره نرخ سود بانکی قوت گرفته است. بانکداران نگران از شتاب‌زدگی احتمالی شورای پول و اعتبار ترسیده‌اند که مبادا سپرده‌های بیشتری را از دست بدهند. باگذشت 60 روز از…..

لغو یک ماده مصوبه شورای پول و اعتبار درباره صرافیها توسط دیوان عدالت اداری
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لغو یک ماده مصوبه شورای پول و اعتبار درباره صرافیها توسط دیوان عدالت اداری

لغو یک ماده مصوبه شورای پول و اعتبار درباره صرافیها توسط دیوان عدالت اداری     شورای پول و اعتبار دو سال پیش دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای صرافی را تصویب کرد که بر اساس ماده 45 آن صرافیهای موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ آن موظف‌اند حداکثر ظرف…..