برچسب: شعب بانک صادرکننده
شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد …