برچسب: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران  شماره 61021 مورخ 23/5/1395 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه مورخ سیزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج کمیسیون صنایع و…..