برچسب: شبکه های مافیایی
مصرف موادمخدر در نوجوانان از طریق شبکه‌های مافیایی رو به افزایش است
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مصرف موادمخدر در نوجوانان از طریق شبکه‌های مافیایی رو به افزایش است

مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: روند شیوع تجربه مصرف مواد افیونی در گروه نوجوانان کشور در سالهای 1381 ،1390 و 1394 نشان می‌‌دهد که حجم تهدید تجربه مصرف از طریق شبکه‌های مافیایی برای ضربه‌زدن به این قشر در حال افزایش است…