برچسب: شاغل شدن
آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است؟
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است؟

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است؟ اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه‌تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرارگرفته است. درواقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند. البته مانند مورد بالا زن هم…..