برچسب: سیر تقنینی
هرزه‌نگاری کودکان در فضای مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
۲۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هرزه‌نگاری کودکان در فضای مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

هرزه‌نگاری کودکان در فضای مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا   نویسندگان: نور نوروزی – بهزاد چکیده پدیده هرزه‌نگاری در فضای مجازی، یکی از دستاوردهای منفی پیدایش رایانه و اینترنت بوده است. این جرم یکی از ابزارهای قدرتمند جنگ علیه خانواده است که قلب، روح و وجدان زنان و مردان جوامع مختلف از غرب…..