برچسب: سید مهران حسینی
نوازندگی، تکدی گری مدرن پایتخت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نوازندگی، تکدی گری مدرن پایتخت

گزارش : سید مهران حسینی  نوازنده های اتوبوسی با خواندن اشعاری ناموزون، باعث بر هم زدن اعصاب مسافرانی می شوند که خسته از کار روزانه به منزل بازمی گردند. نوازنده های اتوبوسی؛سوغات دوم کشور افغانستان / مطربان بی _ آر _ تی مخل آرامش روح و روان مسافران پایتخت نشین این روزها نوازنده ها با…..

تنبیه بدنی در آموزش های امروزی جایی ندارد
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تنبیه بدنی در آموزش های امروزی جایی ندارد

با وجود قانون ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس، باز هم شاهد خشونت معلمان هستیم که در راستای آموزش بهتر دست به انجام خشونت می زنند و شاگردانشان را در مدارس تنبیه می کنند…