برچسب: سنددارکردن ملکی
آیا سنددار کردن ملکی که با مبایعه‌نامه فروخته‌شده و در رهن بانک قرار دارد، امکان‌پذیر است؟
۲۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا سنددار کردن ملکی که با مبایعه‌نامه فروخته‌شده و در رهن بانک قرار دارد، امکان‌پذیر است؟

آیا سنددار کردن ملکی که با مبایعه‌نامه فروخته‌شده و در رهن بانک قرار دارد، امکان‌پذیر است؟   هر نوشته‌ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی که علیه شخص در دادگاه قابل استناد باشد، سند نامیده می‌شود. ازاین‌رو مبایعه‌نامه یا قولنامه نیز دراین تعریف جای گرفته و سند نام می‌گیرد؛ اما سندی که در…..