برچسب: سرمایه اجتماعی انسانی
تقابل جرم و توسعه
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقابل جرم و توسعه

تقابل جرم و توسعه   نویسندگان: مهرداد رایجیان اصلی، ولی اله صادقی چکیده میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه‌ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم‌زمان به آنها در طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در یک‌سوی تقابل، جرم با…..