برچسب: سرقفلی
حق سرقفلی و کسب و پیشه در قانون ایران، فقه امامیه و حقوق انگلیس
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حق سرقفلی و کسب و پیشه در قانون ایران، فقه امامیه و حقوق انگلیس

هدف از انجام این تحقیق بررسی و مطالعه عناصر و احکام سر قفلی و حق کسب و پیشه در حقوق انگلیس و بررسی و مطالعه حقهای مذکور در حقوق ایران و فقه امامیه می‌باشد. در این تحقیق علاوه بر تمسک به روش کتابخانه‌ای، با استفاده از روش میدانی سعی بر آن شده جایگاه بحث را ملموستر و کاربردی‌تر ارائه نمایم…

گذری بر چکیده  آرای قضایی مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده  آرای قضایی مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی

در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 32 رای بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری در خصوص نکاتی پیرامون مسائل مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی در دعوای تخلیه و دعاویی که به نحوی موثر نسبت به این مسائل است تقدیم می شود…

وضعیت مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان تخلیه املاک تجاری به جهت نیاز شخصی مالک
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

وضعیت مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان تخلیه املاک تجاری به جهت نیاز شخصی مالک

موجر دادخواستی بطرفیت مستاجر صاحب سرقفلی بخواسته تخلیه یک باب مغازه به جهت نیاز شخصی تقدیم نموده است با محرز شدن نیاز شخصی ،نحوه اقدام دادگاه در تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه چگونه خواهد بود. ؟ …

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶   چکیده : هر چند قانون مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب قانون نیست ، اجرای آم نسبت به آینده نیز به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است ؛ این برخورد ، به ویژه…..

سرقفلی و حق کسب و پیشه
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سرقفلی و حق کسب و پیشه

در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت…

سرقفلی در حقوق ایران
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سرقفلی در حقوق ایران

پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است انسانهای پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند و برای آنها مالکیت های فکری و معنوی و سایر چهره های مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت…

شرایط توقیف سرقفلی
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط توقیف سرقفلی

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال ۱۳۵۶ حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازییم…

گذری بر چکیده آرای قضایی
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گذری بر چکیده آرای قضایی

در متن پیش رو چکیده تعداد 27 رأی بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون تنقیذ قراردادها، اسناد و دعاویی تقدیم شما می‌شود…

اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی
۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی در نشست قضایی

پرسش: آیا اعمال مقررات تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ، قابلیت اجرایی در مورد تعیین حق کسب و پیشه و سرقفلی را دارد یا خیر؟ …