برچسب: سرقت اتومبیل
صاحبان پلاک‌های مسروقه آگاه باشند
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

صاحبان پلاک‌های مسروقه آگاه باشند

قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است…